Fakta

Mat fra Norge - - 3 KULINARISKE TIMER I BAGN -

Bagn

er et tett­sted og ad­mi­ni­stra­sjons­sen­ter i Sør-Aur­dal kom­mu­ne i Vald­res i Opp­land. Bagn er et de­talj­han­dels­sen­ter med noe industri, blant an­net in­nen tre­va­re. Be­byg­gel­sen lig­ger på beg­ge si­der av et trangt juv i Beg­na­da­len, Bagn­ju­vet. Her har

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.