Fakta

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE -

Mjøs­går­de­ne

mjos­gaar­de­ne.no

er en sam­men­slut­ning av ni uli­ke går­der rundt Nor­ges størs­te inn­sjø som job­ber med kor­reis­te og lo­ka­le pro­duk­ter. Går­de­ne tar imot sel­ska­per, kurs, mø­ter, over­nat­ting, dri­ver ak­ti­vi­te­ter og til­byr opp­le­vel­ser. Kul­tur­his­to­rie og byg­nings­arv står i fo­kus, og alle Mjøs­går­de­ne er li­den­ska­pe­lig opp­tatt av mat og råvarer, like mye ute på jor­det som in­ne på bor­det.Fra midt­en av no­vem­ber og fram til jul hvert år ar­ran­ge­res «Jul på Mjøs­går­de­ne». Da åp­ner går­de­ne dø­re­ne til stuer, kjøk­ken og gårds­tun, og in­vi­te­rer til uli­ke før­jul­s­ar­ran­ge­men­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.