Til pinne­kjøt­tet

Mat fra Norge - - PRODUKTER -

BJØRKEPINNER Pro­du­sent: Cap­to, Bør­sa Kjøpt: COOP Ex­tra, Ha­fjell Pris: 32,90 (20 stk.)

SKAL DU dam­pe pinne­kjøt­tet ditt på for­skrifts­mes­sig måte er det bare bjørkepinner som du­ger. Nå er nok det­te bare en myte (me­tall­rist fun­ge­rer som bare det), men det er al­li­ke­vel noe eget med tre­verk stab­let i kryss i bun­nen av gry­ta. Dis­se pin­ne­ne kom­mer fra fir­ma­et Kap­to i Skaun kom­mu­ne i Trøn­de­lag, og de er stor­pro­du­sen­ter av slike. Kap­to er en så­kalt vekst­be­drift, der det job­ber mennesker med spe­si­el­le be­hov for ar­beids­til­pas­ning, og bl.a. ele­ver fra vi­dere­gå­en­de sko­ler i re­gio­nen. kap­to.no PAB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.