Flott mage i en fei

Kvitt deg med fett­la­get, få flot­te musk­ler, og løft mid­jen til fe­no­me­na­le høy­der med det­te tre­nings­pro­gram­met.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV MICHAEL EASTER

Kvitt deg med fett­la­get, få flot­te musk­ler, og løft mid­jen til nye høy­der med det­te tre­nings­pro­grm­met.

DET ER IN­GEN­TING SOM SIER «VELTRENT» LIKE TY­DE­LIG SOM ET VASKEBRETT PÅ MA­GEN. MEN in­gen­ting gjør det­te vaske­bret­tet vans­ke­li­ge­re å opp­nå enn et eks­tra fett­lag rundt bu­ken. Der­for bør­du bytte­ut tra­di­sjo­nel­le mage­øvel­ser som crunch med fett­bren­nen­de øvel­ser for kjerne­mus­ku­la­tu­ren. «Jeg er for­bløf­fet over hvor man­ge som tror at rene mage­øvel­ser vil få kule­ma­gen til å for­svin­ne», sier ser­ti­fi­sert tre­ner Craig Ras­mus­sen, med­ska­per av tre­nings­pro­gram­met ‘The Men’s Health fat­loss plan, 24-Hour Abs!’ «I vir­ke­lig­he­ten er det­te kan­skje den minst ef­fek­ti­ve me­to­den hvis du øns­ker deg en six-pack.» Et bed­re al­ter­na­tiv, er å bru­ke et tre­nings­pro­gram der hver øvelse ak­ti­ve­rer kjerne­mus­ku­la­tu­ren. «En økt med vek­te­ne kan øke for­bren­nin­gen din i opp­til 2 da­ger», sier Ras­mus­sen. Re­sul­ta­tet er mage­musk­ler som får folk til å snu seg – på mye kor­te­re tid.

IKKE NØY DEG MED DE VANLIGSTE MAGEØVELSENE HVIS DU VIL BLI KVITT FETTET OG SKAFFE DEG EN STEINHARD SIX-PACK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.