Bygg bryst­musk­ler av stål

Få stør­re og ster­ke­re over­kropp med det­te ef­fek­ti­ve tre­nings­pro­gram­met.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - BY TODD DURKIN, c.s.c.s.

Få stør­re og ster­ke­re over­kropp med det­te ef­fek­ti­ve tre­nings­pro­gram­met.

LA OSS FORTELLE DEG NOE DU KAN­SKJE IKKE VISS­TE: Bryst­mus­ku­la­tu­ren er for­bun­det med fle­re musk­ler – og der­med in­volvert i fle­re be­ve­gel­ser – enn de fles­te av oss noen gang ten­ker over. I blant er det bryst­mus­ku­la­tu­ren som har ho­ved­rol­len, men un­der and­re øvel­ser er de mer som inn­byt­te­re. Der­for ak­ti­ve­res dis­se musk­le­ne både av høye og lave repetisjoner. De bes­te tre­nings­pro­gram­me­ne tar det­te med i be­reg­nin­gen, og in­klu­de­rer øvel­ser i man­ge for­skjel­li­ge vink­ler. Pro­gram­met i det­te ka­pit­te­let gir deg stør­re bryst, skuld­re, ar­mer og rygg enn du noen gang vil opp­nå med de mer al­min­ne­li­ge bry­stø­vel­se­ne.

DET HOL­DER IKKE Å VA­ERE GOD I BENK­PRESS HVIS DU VIL BYG­GE BRYST­MUSK­LER SOM FOLK LEG­GER MERKE TIL .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.