Skaff deg en blen­der

De vir­ker kan­skje sun­ne, men de fles­te fer­dig­smoot­hier inne­hol­der fak­tisk suk­ker el­ler soya­pro­tein. Løs­nin­gen? Lag din egen smoot­hie, da vel!

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV BEN COURT

De fles­te fer­dig­smoot­hier inne­hol­der suk­ker el­ler soya­pro­tein. Løs­nin­gen? Lag din egen smoot­hie!

TRE AV FIRE NORDMENN FÅR IKKE I SEG AN­BE­FALT dag­lig inn­tak av frukt og grønn­sa­ker, i føl­ge er­na­e­rings­for­ker­ne. Tren­ger du mo­ti­va­sjon? Spi­ser du minst 7 om da­gen, kan det gi la­ve­re ri­si­ko for å dø tid­lig, i føl­ge en bri­tisk un­der­sø­kel­se. «År­sa­ken er at du får i deg en meng­de vi­ta­mi­ner og fy­to­kje­mi­ka­li­er som be­skyt­ter mot ska­der på DNA-et ditt», sier Ma­ri­an L. Ne­uhouser, Ph.D., R.D., ved Fred Hutch­in­son Can­cer Rese­arch Cen­ter. Lag din egen smoot­hie for å få i deg nok frukt og grønt. Da be­va­rer du na­e­rings­stof­fe­ne i ma­ten, og unn­går til­set­nings­stof­fe­ne som fin­nes i fer­dig­smoot­hie. Følg rå­de­ne du får av Frank­lin Beck­er, kjøk­ken­sjef ved The Litt­le Be­et på Man­hat­tan, og Mike Rous­sell, Ph.D., R.D., og er­na­e­rings­råd­gi­ver for Men’s Health.

EN SMOOT­HIE KAN FYLLE ENERGILAGRENE, EL­LER FYLLE KROP­PEN MED TOMME KA­LO­RI­ER. VELG DET FØRS­TE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.