For­over­bøyd ro­ing med stang

3-4 SETT PÅ 6-8 REPETISJONER

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ta over­hånds­grep rundt stan­gen og hold hen­de­ne i en skul­der­bred­des av­stand. Bøy knaer­ne lett, og hold stan­gen foran lå­re­ne. Bøy hof­te­ne, len over­krop­pen cir­ka 45 gra­der for­over, og la ar­me­ne hen­ge rett ned fra skuld­re­ne. Trekk stan­gen mot brys­tet, hold den der et par se­kun­der, og senk den lang­somt ned til ut­gangs­po­si­sjon.

UTBYTTE: Alt for man­ge menn kon­sen­tre­rer seg mest om de musk­le­ne de selv kan se i spei­let – for ek­sem­pel bryst og ar­mer. Øvel­ser som en­ga­sje­rer rygg­mus­ku­la­tu­ren sør­ger for ba­lan­se i tre­nin­gen, iva­re­tar skul­de­rens be­ve­ge­lig­het og for­be­gyg­ger smer­ter i led­det.

ALTERNATIVER:

Ka­bel­ro­ing med bredt grep Ro­ing med ma­nua­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.