Face Pull

2-3 SETT PÅ 12-15 REPETISJONER

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Fest et tau i en høy ka­bel, og ta tak i tau­et med over­hånds­grep. Pass på at hånd­fla­te­ne dine ven­der mot hver­and­re. Rygg bak­over til ar­me­ne dine er helt ut­strakt foran deg, og du kjen­ner et visst trekk i tau­et. Trekk så midt­en av tau­et mot øyne­ne dine ved å bøye al­bu­ene og dra skul­der­bla­de­ne sam­men. Når ar­me­ne na­er­mer seg an­sik­tet, trek­ker du al­bu­ene ut til si­den. Rett ar­me­ne lang­somt ut for å gå til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon.

UTBYTTE: Du ak­ti­ve­rer de små musk­le­ne i øvers­te del av ryg­gen, øker be­ve­ge­lig­he­ten i skuld­re­ne og styr­ker tra­pe­s­mus­ke­len. Alt det­te øker sta­bi­li­te­ten i skul­de­ren din.

ALTERNATIVER:

Pus­hup Om­vendt ro­ing

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.