Pull-up

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ta et over­hånds­grep rundt en pull­up­stang. Hen­de­ne plas­se­res en skul­der­bred­de fra hver­and­re. Heng fra stan­gen med ret­te ar­mer. Dra så brys­tet opp mot stan­gen. Senk krop­pen lang­somt ned til ut­gangs­po­si­sjon, og gjen­ta øvel­sen. Gjør tre sett med så man­ge repetisjoner du kla­rer i hvert sett.

Trekk al­bu­ene inn mot ribbei­na, slik at ha­ken din går klar av stan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.