Skrå benk­press med ma­nua­ler

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ligg på ryg­gen på en skrå benk, og hold et par ma­nua­ler med ret­te ar­mer. Senk ma­nua­le­ne ned mot brys­tet, og skyv dem lang­somt opp igjen til ut­gangs­po­si­sjon. Gjør ett sett med 15 repetisjoner, ett sett med 10 repetisjoner, og ett sett med 8 repetisjoner. Øk vek­ten for hver gang. Umid­del­bart etter det sis­te set­tet , re­du­se­rer du vek­ten med 20 %, og gjør så man­ge repetisjoner du kla­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.