Triceps­strekk med ned­trekk

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Fest et tau til den høye tal­jen i et ka­bel­trekk, og still deg med ryg­gen til ap­pa­ra­tet. Ta tak i en tau­en­de med hver hånd, og bøy deg for­over. Hold over­ar­me­ne stil­le mens du sky­ver un­der­ar­me­ne for­over. Hold po­si­sjo­nen et øye­blikk, før du lang­somt går til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon. Gjør 15 repetisjoner. Snu deg. Hold over­ar­me­ne langs si­den, og bøy al­bu­en 90 gra­der. Trekk tau­et ned mot gul­vet. Gjør10 repetisjoner. Det­te er ett sett. Gjør 2­3 sett.

Vri hånd­led­de­ne mot gul­vet for hver re­pe­ti­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.