Bi­ceps Curl med ma­nua­ler

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ta tak i et par ma­nua­ler, og la ar­me­ne hen­ge ned langs si­den av krop­pen. Hånd­fla­te­ne skal ven­de fram­over. Hold over­ar­me­ne i ro mens du bøy­er un­der­ar­me­ne og løf­ter vek­te­ne så langt opp mot skuld­re­ne du kla­rer. Klem mus­ke­len or­dent­lig sam­men på top­pen, og slipp vek­ten kon­trol­lert og sak­te ned til ut­gangs­po­si­sjon igjen. Gjør 2 el­ler 3 sett med 10 repetisjoner.

Stå rett, og slapp av i skuld­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.