YTWLI med ma­nua­ler og tre­nings­ball

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Legg deg på en tre­nings­ball med an­sik­tet ned. Hold rygg og bein rett, og løft brys­tet opp fra bal­len. Ar­me­ne skal hen­ge rett ned fra skuld­re­ne med hånd­fla­te­ne vendt mot hver­and­re. Løft ar­me­ne i høy­de med over­krop­pen, uten å bøye al­bu­ene, slik at krop­pen din dan­ner en Y. Hold po­si­sjo­nen et øye­blikk, gå sak­te til bake til ut­gangs­po­si­sjon.

Vri ar­me­ne slik at hånd­fla­te­ne ven­der ut­over. Løft ar­me­ne rett ut til si­den, til er i høy­de med over­krop­pen. Hold po­si­sjo­nen et øye­blikk, og gå de­ret­ter sak­te til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon.

Bøy al­bu­ene litt mind­re enn 90 gra­der, og hold dem ut til si­de­ne. Hånd­fla­te­ne skal ven­de mot hver­and­re. Dra skul­der­bla­de­ne sam­men, uten å be­ve­ge al­bu­ene. Løft over­ar­me­ne, og ro­ter un­der­ar­me­ne ut­over. Nå skal ar­me­ne dine dan­ne en W i høy­de med over­krop­pen.

La ar­me­ne hen­ge rett ned fra skuld­re­ne med hånd­fla­te­ne vendt bak­over. Hold al­bu­ene vridd ut­over, og løft over­ar­men ved å bøye al­bu­en og dra skul­der­bla­de­ne sam­men. Hold al­bu­ene bøyd mens du vrir over­ar­me­ne så langt bak­over du kla­rer. Hold po­si­sjo­nen et øye­blikk, og gå de­ret­ter sak­te til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon.

La ar­me­ne hen­ge rett ned fra skuld­re­ne, med hånd­fla­te­ne vendt mot hver­and­re. Løft ar­me­ne til de dan­ner en for­len­gel­se av krop­pen. Nå har du la­get bok­sta­ven I. Hold po­si­sjo­nen et øye­blikk, og gå de­ret­ter sak­te til bake til ut­gangs­po­si­sjon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.