Om­vendt ut­fall med ma­nu­al over ho­det

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Hold et par ma­nua­ler over skuld­re­ne. Ar­me­ne skal va­ere ret­te, og føt­te­ne skal stå i en skul­der­bred­des av­stand. Ta et skritt bak­over med høy­re fot, og senk krop­pen til det for­res­te kne­et har en bøy på 90 gra­der, og det ba­kers­te kne­et så vidt be­rø­rer gul­vet. Den før­res­te leg­gen din skal stå vin­kel­rett mot gul­vet, og over­krop­pen skal hol­des rett. Hold stil­lin­gen i noen se­kun­der, og skyv deg de­ret­ter raskt opp i ut­gangs­po­si­sjon. Gjør fer­dig alle re­pe­ti­sjo­ne­ne før du byt­ter bein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.