Hofte­løft og beincurl med gym­ball

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ligg på ryg­gen på gul­vet, og plas­ser leg­ge­ne på en gym­ball. Strekk ar­me­ne ut til si­den, slik at de dan­ner en 90 gra­ders vin­kel mot krop­pen. Hånd­fla­te­ne skal ven­de opp­over. Løft hof­te­ne til kro­pen din dan­ner en rett lin­je fra skuld­re­ne til knaer­ne. Dra haele­ne mot deg, og rull bal­len så na­er­me ba­ken din som mu­lig. Hold po­si­sjo­nen et øye­blikk, og gå de­ret­ter til­ba­ke til den ret­te lin­jen. Senk hof­te­ne ned til gul­vet, og gjen­ta øvel­sen.

2-3 SETT 8-1O REPETISJONER , 1 MINUTTS HVILE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.