Veks­len­de benk­press med ma­nua­ler

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Legg deg på ryg­gen på en flat benk. Hold et par ma­nua­ler over brys­tet, slik at de nes­ten be­rø­rer hver­and­re. Senk den ene ma­nua­len sak­te ned mot si­den av bryst­kas­sen. Hold po­si­sjo­nen et øye­blikk. Idet du sky­ver ma­nua­len opp­over igjen, sen­ker du den ma­nua­len du hol­der i mot­satt hånd. Gjør 8­10 repetisjoner med hver arm.

2-3 SETT, 8 -10 REPETISJONER, 1 MINUTTS HVILE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.