BONUS! Arm­byg­ger!

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

INKLUDER DEN­NE ØVEL­SEN I TRE­NINGS­PRO­GRAM­MET DITT, OG SE RAS­KE­RE RE­SUL­TA­TER.

Den sis­te ar­møvel­sen din bør va­ere en bi­cep­scurl med stang. Bruk let­te vek­ter ­ om­trent 50% av hva du kla­rer å løf­te. Fo­ku­ser på å dra stan­gen ned med triceps, som om du job­ber med ned­trekk. Den­ne tek­nik­ken ska­per en nev­ro­mus­ku­la­er link mel­lom bi­ceps og triceps, og gjør triceps klar til å job­be.

1 SETT PÅ 8-12 REPETISJONER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.