Benk­press med stang

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Legg deg på ryg­gen på en flat benk. Hold en vekt­stang over brys­tet med ret­te ar­mer. Bruk over­hånds­grep, og hold hen­de­ne i en skul­der­bred­des av­stand. Senk vekt­stan­gen mot brys­tet, pass på at ar­me­ne dan­ner en 45 gra­ders vin­kel mot krop­pen. Skyv vekt­stan­gen opp igjen.

GJØR 8 REPETISJONER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.