Hofte­løft og beincurl med gym­ball

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ligg på ryg­gen på gul­vet, og hvil leg­ge­ne på en gym­ball.Strekk ar­me­ne ut til si­den med hånd­fla­te­ne opp­over. Løft hof­te­ne, slik at krop­pen dan­ner en ret lin­je fra skuld­re­ne til ank­le­ne. Dra så haele­ne mot deg og rull bal­len så na­er ba­ken som mu­lig. Hold stil­lin­gen et øye­blikk, før du rul­ler bal­len til­ba­ke og sen­ker hof­ten. Det­te er én re­pe­ti­sjon.

GJØR 5 REPETISJONER.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.