Ju­do-push-up

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Still deg i til­na­er­met push-up-po­si­sjon, med hen­de­ne rett un­der skuld­re­ne, og føt­te­ne så langt fram at hof­te­ne pe­ker opp­over. Senk krop­pen så langt ned at ha­ken nes­ten be­rø­rer gul­vet. Løft ho­det og skuld­re­ne i en gli­den­de be­ve­gel­se, sam­ti­dig som du sen­ker hof­te­ne nes­ten ned til gul­vet. Re­ver­ser be­ve­gel­sen for å kom­me til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.