Stå­en­de ro­ing med ma­nua­ler

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ta én ma­nu­al i hver hånd. Still deg opp med hen­de­ne foran lå­re­ne og hånd­fla­te­ne vendt mot krop­pen din. Len deg litt fram­over fra hof­te­ne. Det­te er ut­gangs­po­si­sjon. Dra vek­te­ne opp og ut til si­den av krop­pen, sam­ti­dig som du ret­ter over­krop­pen og snur hånd­fla­te­ne mot hver­and­re. Re­ver­ser be­ve­gel­sen for å kom­me til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.