Rack Pulls

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Sett en vekt­stang i kne­høy­de i et kne­bøy­sta­tiv. Inn­ta at­le­tisk po­si­sjon - hof­te­ne bak­over, lett bøy­de knær og na­tur­lig svai kors­rygg. Bruk over­hånds­grep, og plas­ser hen­de­ne på stan­gen rett foran bei­na dine. Skyv hof­te­ne fram­over for å ret­te deg opp. Tren uten eks­tra vekt til øvel­sen fø­les na­tur­lig. Når det er en­kelt å gjø­re øvel­sen med sta­tiv, kan du løf­te stan­gen fra bak­ken med sam­me tek­nikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.