Stå­en­de for­over­bøyd ro­ing med ma­nua­ler

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ta med deg to ma­nua­ler, bøy hof­ter og knær, og len over­krop­pen fram til du hol­der den nes­ten pa­ral­lelt med gul­vet. Strekk ar­me­ne ned mot gul­vet. Dra skuld­re­ne bak­over, og hold den po­si­sjo­nen. Løft vek­te­ne opp mot si­den av over­krop­pen ved å sky­ve skul­der­bla­de­ne inn mot rygg­ra­den. Senk vek­te­ne igjen, og gjen­ta øvel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.