DET UL­TI­MATE RYGGPROGRAMMET

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Tre­ner du brys­tet for ofte, kan re­sul­ta­tet bli at bryst­musk­le­ne blir over­tren­te, mens rygg­musk­le­ne går i glemme­bo­ken. Snu tren­den med den­ne tre­nings­pla­nen:

TA DEG TID TIL Å TRE­NE OVER­KROP­PEN TO GAN­GER I UKEN, MED MINST TRE HVILEDAGER I MEL­LOM. GJØR ØVEL­SE­NE I OPPSATT REKKEFØLGE, OG BRUK DEN T YNGSTE VEK­TEN DU KLA­RER Å GJEN­NOM­FØRE ALLE RE­PE­TI­SJO­NE­NE MED. ØVELSE 1, 2 OG 5 SK AL GJØ­RES SOM SETT. FULLFØR ALLE REPITI­SJO­NE­NE FOR HVER ØVELSE FØR DU GÅR VI­DE­RE. ØVELSE 3A OG 3B, OG ØVELSE 4A OG 4B, SK AL GJØ­RES PÅ FØLGENDE MÅTE: FULLFØR ETT SETT AV 3A ( I KKE VIST). HVIL 1-2 MI­NUT­TER, GJØR ETT SETT AV 3B, OG HVIL I GJEN. GJEN­TA HELT TIL DU HAR GJORT ALLE SETTENE FOR BEG­GE ØVEL­SE­NE. BRUK SAM­ME FRAMGANGSMÅTE FOR 4A ( I KKE VIST) OG 4B.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.