Pull-ups med hold

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Heng fra en pull-up-stang ved hjelp av over­hånds­grep. Plas­ser hen­de­ne like langt fra hver­and­re som når du gjør benk­press. Dra brys­tet opp mot stan­gen, og hold stil­lin­gen i 10-20 se­kun­der. Når du kla­rer mer enn 5 repetisjoner, bør du leg­ge til eks­tra vekt, for ek­sem­pel en ma­nu­al mel­lom føt­te­ne el­ler en vest med eks­tra vek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.