Fugle­hund

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Still deg på alle fire. Hold ryg­gen rett, og strekk det ene bei­net bMakHo1v2e0r9t_iDldMuSkCje_Vn2n.einrdadts ete­mus­ke­len stram­mer seg. Unn­gå å be­ve­ge kors­ryg­gen. Hold stil­lin­gen i 5 se­kun­der, og gå til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon. Gjør 2­3 sett med 10­12 repetisjoner.

Hvil i 30­60 se­kun­der mel­lom settene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.