Pull-Through

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Still deg med ryg­gen mot en ka­bel­ma­skin, og hold en lav ka­bel mel­lom lå­re­ne. Bøy deg ned, og strekk deg bak­over. Husk bøy­de kna­er og rett rygg. Stram sete­musk­le­ne når du ret­ter deg opp. Hvil et par se­kun­der. Gjør 2­3 sett på 12­15 repetisjoner, og hvil 60­90 se­kun­der mel­lom settene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.