PROGRAM B STYR­KE & STØRRELSE

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

GJØR 3 SETT MED 6 REPETISJONER AV HVER ØVELSE. HVIL 60 SE­KUN­DER MEL­LOM HVERT SETT. BEVEG DEG SÅ RASKT DU KAN, MEN PASSPÅ Å GJØ­RE ØVEL­SE­NE RIK­TIG.

1 Step

Ta med deg et par ma­nua­ler. Still deg 15-20 cm fra en kas­se, og sett høy­re fot på top­pen av den. Skyv tyng­den ned i høy­re hael, og gå opp på kas­sen, men uten å be­rø­re den med ven­st­re bein. Senk ven­st­re bein sak­te ned mot gul­vet. Det­te er én re­pe­ti­sjon. Fullfør alle re­pe­ti­sjo­ne­ne med høy­re bein, før du byt­ter side og gjen­tar øvel­sen.

2 Si­de­lengs step

Ta et par ma­nua­ler, og still deg med en kas­se ved din ven­st­re side. Sett høy­re fot på kas­sen, bøy høy­re kne 90 gra­der. Skyv deg opp med høy­re bein, ven­st­re fot skal ikke be­rø­re kas­sen. Hold et øye­blikk, og gå så til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon. Fullfør alle repetisjoner med ett bein før du byt­ter side.

3 Step med stra­ke mark­løft

Sett høy­re fot på kas­sen, og skyv deg opp. Be­hold en svak bøy i høy­re kne. Stå på kas­sen, og len deg for­over fra hof­ten til over­krop­pen din er nes­ten pa­ral­lell med gul­vet. Bli stå­en­de et øye­blikk. Reis deg lang­somt opp, og gå ned på gul­vet igjen. Det­te er én re­pe­ti­sjon.

4 Ett­beins hofte­løft

Ligg på ryg­gen, bøy ven­st­re kne, og plas­ser ven­st­re hael på kas­sen. Løft høy­re bein så høyt at det ikke be­rø­rer kas­sen. Løft de­ret­ter hof­te­ne til krop­pen din dan­ner en rett lin­je fra skuld­re­ne til ven­st­re kne. Senk krop­pen lang­somt. Fullfør alle re­pe­ti­sjo­ne­ne med ett bein, før du byt­ter side.

5 Hofte­løft med vekt­stang

Len øvre del av ryg­gen mot kas­sen. Sett fot­så­le­ne i gul­vet. Legg en pol­st­ret vekt­stang over hof­te­ne, slik at sete­musk­le­ne har god kon­takt med gul­vet. Stram sete­musk­le­ne, og løft hof­te­ne til krop­pen din dan­ner en rett lin­je. Gå til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon, og gjen­ta øvel­sen.

Fullfør alle repetisjoner med høy­re bein før du byt­ter side og gjen­tar øvel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.