SLIK GJØR DU

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

Un­der hver tre­nings­økt skal du full­fø­re to su­per­sett, be­stå­en­de av tre øvel­ser hver. Hvert su­per­sett skal gjø­res tre gan­ger. Du fin­ner alle su­per­set­te­ne len­ger ned på si­den. Hvil i opp­til to mi­nut­ter mel­lom hvert su­per­sett.

TRE­NINGS­ØKT 1 Su­per­sett 1

Skrå benk­press med ma­nua­ler: 10 repetisjoner Sit­ten­de, for­over­lent ro­ing med ma­nua­ler: 8 repetisjoner til hver side. Ett­beins hofte­løft: 15 repetisjoner til hver side

Su­per­sett 2

Gob­let squat til benk: 8 repetisjoner Løft til si­den: 15 repetisjoner Kropps­sag: 12 repetisjoner

TRE­NINGS­ØKT 2 Su­per­sett1

En­ar­met, skrå benk­press med ma­nu­al: 10 repetisjoner til hver side For­over­lent ro­ing og om­vendt fly: 12 repetisjoner Gob­let squat til benk: 15 repetisjoner

Su­per­sett 2

Ett­beins hofte­løft: 20 repetisjoner til hver side Si­de­lengs løft: 20 repetisjoner til hver side Kropps­sag: 15 repetisjoner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.