STYRKETRENINGEN SOM GJØRDEG RAS­KE­RE

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

Tyr­kisk ge­tup er en gam­mel styrke­øvel­se, men den er også sva­ert nyt­tig for deg som vil tre­ne lø­ping. «År­sa­ken er at øvel­sen styr­ker både bei­na og kjerne­mus­ku­la­tu­ren, sam­ti­dig som den øker flek­si­bi­li­te­ten, og be­skyt­ter krop­pen din mot ska­der», sier Jim Fer­ris, ei­er av

Gym Fer­ris Fit­ness i Phi­ladel­phia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.