TYR­KISK GE­TUP

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

1 Legg deg ned

Legg deg på ryg­gen. Bøy ven­st­re bein, og strekk ut det høy­re. Hold en ma­nu­al i ven­st­re hånd, og strekk ven­st­re arm opp mot ta­ket (ar­men skal hol­des i den­ne po­si­sjo­nen hele ti­den).

3 Skyv deg opp

Løft hof­ten, og skyv deg opp på høy­re hånd mens du fø­rer høy­re bein un­der krop­pen og set­ter deg opp i en halv­veis opp­reist stil­ling. Legg vekt på høy­re hånd, høy­re kne og ven­st­re fot.

2 Rull opp på al­bu­en

Hold blik­ket fes­tet på ma­nua­len mens du sak­te rul­ler opp på høy­re un­der­arm. Trykk høy­re hånd­fla­te ned i gl­vet og hold høy­re bein rett.

4 Sett deg i halvt kne­stå­en­de

Løft over­krop­pen mens du fort­set­ter å sky­ve vek­ten opp med ven­st­re arm. Strekk høy­re arm ut til si­den. Bøy beg­ge kna­er 90 gra­der, og se rett fram.

5 Reis deg opp i stå­en­de

Legg vek­ten på ven­st­re fot, og reis deg opp mens du hol­der vek­ten rett over ho­det. Stram sete­musk­le­ne når du har kom­met opp i stå­en­de. Gjør de­ret­ter hele øvel­sen bak­lengs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.