IKKE SE NED!

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

Hvis du ser i gul­vet når du gjør øvel­ser som ut­ford­rer sta­bi­li­tet og ba­lan­se, gjør du øvel­sen feil. «Det får deg til å for­sky­ve tyngde­punk­tet og be­las­ter kors­ryg­gen unø­dig», sier Da­vid­son. «For å fik­se pro­ble­met kan du fes­te blik­ket på et punkt langt fram­me når du gjør usta­bi­le øvel­ser som loa­ded car­ries, ett­beins kne­bøy, mark­løft og hopp. Da kan du tre­ne styr­ke uten å ska­de deg», fort­set­ter Da­vid­son

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.