Vind­møl­le med kett­le­bell

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

HVA GJØR ØVEL­SEN SELV­BE­GREN­SEN­DE?

Hvis du blir sli­ten i ar­me­ne, el­ler i kjerne­mus­ku­la­tu­ren, kla­rer du ikke å hol­de vek­ten over ho­det ­ da vil du mis­te den, even­tu­elt vil den fal­le til én side.

SLIK GJØR DU: Hold en kett­le­bell i høy­re hånd. Stå med føt­te­ne i en skul­der­bred­des av­stand, og taer­ne pe­ken­de en anel­se mot ven­st­re. Hold vek­ten rett over høy­re skul­der, og la ven­st­re arm hen­ge ned langs si­den. Det­te er ut­gangs­po­si­sjo­nen. Rett ut høy­re arm og høy­re bein, og fest blik­ket på kett­le­bel­len.

Bøy over­krop­pen mot ven­st­re, bøy ven­st­re kne og strekk ven­st­re hånd ned i gul­vet. Gå til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon. Gjør så man­ge repetisjoner du kla­rer mot ven­st­re før du skif­ter side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.