Ett­beins kne­bøy

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

HVA GJØR ØVEL­SEN SELV­BE­GREN­SEN­DE?

Det er en­kelt: En­ten er du sterk nok i bei­na til å sky­ve deg opp fra gul­vet, el­ler så er du ikke det (Hvis haelen din ikke be­rø­rer gul­vet for hver re­pe­ti­sjon, går du ikke langt nok ned).

SLIK GJØR DU: Stå med ven­st­re bein på en benk som er om­trent i kne­høy­de. Høyre­bei­net ditt skal hen­ge ned ved si­den av ben­ken. Fleks fo­ten slik at taer­ne er høy­ere enn haelen. Strekk ar­me­ne rett for­over for å hol­de ba­lan­sen. Det­te er ut­gangs­po­si­sjo­nen. Balan­ser på ven­st­re fot, og bøy ven­st­re kne. Skyv hof­te­ne bak­over til høy­re hael be­rø­rer gul­vet. Hold stil­lin­gen et øye­blikk, og skyv deg selv opp i ut­gangs­po­si­sjo­nen. Gjør så man­ge repetisjoner du kla­rer med ven­st­re bein før du be­gyn­ner på det høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.