«Bånn­ski» med kett­le­bell

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

HVA GJØR ØVEL­SEN SELV­BE­GREN­SEN­DE?

Der­som hån­den, ar­men el­ler kjerne­mus­ku­la­tu­ren blir sli­ten, kla­rer du ikke å gjen­nom­føre øvel­sen ved å k om­pen­se­re med en an­nen mus­kel­grup­pe. Du tren­ger dem alle tre.

SLIK GJØR DU: Hold en tung kett­le­bell i høy­re hånd, og sving den opp til den er i høy­de med skul­de­ren din. Hold al­bu­en bøyd og hånd­led­det rett. Hånd­vek­ten skal hol­des opp ned, alt­så med bun­nen mot ta­ket. Hold over­krop­pen rett, og kjerne­mus­ku­la­tu­ren stram.

Det­te er ut­gangs­po­si­sjo­nen. Løft kett­le­bel­len så høyt at ar­men din er helt rett, og la den de­ret­ter syn­ke til ut­gangs­po­si­sjo­nen. Det­te er én re­pe­ti­sjon. Gjør så man­ge repetisjoner du kla­rer med høy­re arm før du skif­ter side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.