Ut­fall med be­ger

Men's Health treningsguide 2018 - - DINE NYE FAVORITTPROGRAM -

HVA GJØR ØVEL­SEN SELV­BE­GREN­SEN­DE?

Du har ikke an­net valg enn å hol­de over­krop­pen rett un­der øvel­sen. Be­gyn­ner du å le­ne deg for­over, be­tyr det at kjerne­mus­ku­la­tu­ren be­gyn­ner å bli sli­ten, og da ri­si­ke­rer du å det­te rett på an­sik­tet.

SLIK GJØR DU: Hold en ma­nu­al ver­ti­kalt foran brys­tet med beg­ge hen­der. Hold øvers­te del av ma­nua­len slik du vil­le holdt et be­ger. Hold over­krop­pen rett, og la al­bu­ene peke ned­over. Det­te er ut­gangs­po­si­sjo­nen. Ta ett skritt fram med ven­st­re fot, og bøy ven­st­re kne 90 gra­der. Hold stil­lin­gen et øye­blikk, og skyv deg så opp i ut­gangs­po­si­sjo­nen.Gjør så man­ge repetisjoner du kla­rer mot ven­st­re før du skif­ter side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.