SLIK GJØR DU DET:

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Velg ett løft (del 1), én ut­hol­den­hets­øvel­se

(del 2), og én vekt­løft­nings­øvel­se

(del 3). Gjør 10 repetisjoner av løf­tet, og de­ret­ter 2 mi­nut­ter ut­hol­den­hets­tre­ning (prøv å nå det opp­sat­te må­let). Så av­slut­ter du med å løf­te din egen kropps­vekt. Hvil i to mi­nut­ter. Det­te er den førs­te run­den. Gjør tre runder. Til sam­men blir det én syk­lus. Hvil i fem mi­nut­ter (du tren­ger det ga­ran­tert), og gjør en syk­lus til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.