Push-Press

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Hold et par ma­nua­ler ved si­den av skuld­re­ne, bøy al­bu­ene, og hold ar­me­ne inn­til bryst­kas­sen. Stram mage­musk­le­ne, og bøy knaer­ne til du gjør en kvart kne­bøy. Reis deg eks­plo­sivt, og skyv ma­nua­le­ne over ho­det. Hold stil­lin­gen et øye­blikk, før du sak­te sen­ker ma­nua­le­ne og går til­ba­ke til ut­gangs­po­si­sjon. Det­te er én re­pe­ti­sjon.

MÅL

15­ki­los ma­nua­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.