Gob­let Squat

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Still deg med føt­te­ne litt mer enn en skul­der­bred­de fra hver­and­re. Hold rundt den ene en­den av en ma­nu­al med beg­ge hen­der. Hold ma­nua­len foran brys­tet, al­bu­ene skal peke ned. Hold ryg­gen rak, skyv hof­te­ne bak­over, bøy knaer­ne, og gjør kne­bøy. Hold, og reis deg opp. Det­te er én re­pe­ti­sjon.

MÅL

32 ki­los ma­nua­ler/kett­le­bell

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.