Høy plan­ke/ Dow­n­ward-Facing Dog

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Fra halv for­over­bøy går du over i høy plan­ke og pus­ter lang­somt ut. Skyv hale­bei­net mot haele­ne, strekk bryst­kas­sen, og stram kjerne­mus­ku­la­tu­ren. Strekk peke­fing­re­ne rett fram, og vri over­ar­me­ne en anel­se ut­over for å gi bryst­kas­sen bed­re plass. Trekk pus­ten, løft hof­te­ne, og skyv ba­ken opp­over. Trykk alle 10 fing­re like hardt ned i gul­vet (pass på å få med deg tom­le­ne), og dra ener­gi opp gjen­nom ar­me­ne og rygg­ra­den for å hjel­pe deg å løf­te bek­ke­net. Trekk ribbei­na inn mot rygg­ra­den, og skyv bei­na bak­over. Strekk haele­ne vekk fra taer­ne, og dytt dem ned i gul­vet. Pust dypt 3­5 gan­ger.

De er greit å bøye knaer­ne i dow­n­ward­fa­cing dog. Prøv å dyt­te gul­vet unna med hen­der og hae­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.