Tre­beint hund/ Kne-til-al­bue

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Fra upward­facing dog: Pust ut mens du set­ter taer­ne un­der deg slik at du står i høy plan­ke. Gjø r en push­up, og pust ut mens du løf­ter hof­te­ne til dow­n­ward­facing dog. Løft ven­st­re bein, men hold hof­te­ne pa­ral­lelt med gul­vet. Nå står du i en tre­beint dow­n­ward dog. Pust inn, og før kne­et fram til ven­st­re al­bue. Gjen­ta tre gan­ger, og bytt side. Gå til­ba­ke til dow­n­ward­facing dog, og skyv beg­ge hae­ler ned i gul­vet mens du pus­ter dypt tre gan­ger. Sett føt­te­ne på kan­ten av yo­ga­mat­ten din, og reis deg opp.

en ut­ford­ring med vri: Vri krop­pen ved å be­rø­re ven­st­re kne med høy­re al­bue.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.