Medi­sin­ball­kast

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Stå 2­3 me­ter fra en vegg, med an­sik­tet mot veg­gen. Hold en 10­ki­los medi­sin­ball i skul­der­høy­de.

Hold over­krop­pen så rett som mu­lig, og ta en kne­bøy. (Prøv å gå så langt ned at hof­te­ne er la­ve­re enn knaer­ne). Reis deg eks­plo­sivt, og kast bal­len opp mot veg­gen (helst skal den tref­fe et tre­me­ters merke på veg­gen). Ta imot bal­len, og gjen­ta øvel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.