AVANSERT

Men's Health treningsguide 2018 - - LAER AV DE BESTE -

Ut­nytt styr­ken din, sier Ben Ber­ge­ron, ei­er av Cros­sFit New Eng­land. «Begynn med de øvel­se­ne du er best på, og yt maks i et helt mi­nutt.»

Spar ener­gi de førs­te to ta­ke­ne ved ro­ma­ski­nen, de kre­ver mest styr­ke per po­eng. Medi­sin­ball­kast: Ta imot bal­len sam­ti­dig som du set­ter deg ned.

Pass på at bei­na gjør det mes­te av job­ben ved push press.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.