Takk­nem­lig­hets­dag­bok

Mindfulness - Veien til lykke - - Ka­pit­tel 16 -

Det er en­kelt å for­vand­le et øye­blikks takk­nem­lig­het til en me­ka­nisk skrives­øvel­se, men det kan også være så mye mer. Gå fra å bare skri­ve ned de åpen­ba­re og ma­te­ri­el­le tin­ge­ne du er takk­nem­lig for, til å gra­ve dy­pe­re ned i fø­lel­se­ne dine og fin­ne det som vir­ke­lig får deg til å kjen­ne deg le­ven­de. Er du takk­nem­lig for et fa­mi­lie­med­lem? Ikke bare skriv ned nav­net, men be­skriv ting du li­ker å gjø­re sam­men med ham el­ler hen­ne og hvor­dan det fø­les når dere er sam­men. Er du takk­nem­lig for hjem­met ditt? Minn deg selv på al­le de fan­tas­tis­ke øye­blik­ke­ne el­ler mid­da­ge­ne du har hatt der – hvor­dan det har vært et hjem for deg og kan­skje også for noen and­re. Be­gynn med å skri­ve ned noen ting du er takk­nem­lig for i dag.

”Nu­et er fylt av gle­de og lyk­ke. Om du er opp­merk­som, ser du det.” –THICH NHAT HANH, PEACE IS EVE­RY STEP: THE PATH OF MIND­FUL­NESS IN EVE­RYDAY LI­FE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.