GRAVETID

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Dag 1 -

Nå er det tid for å gra­ve kull. Kull­årer be­fin­ner seg van­lig­vis nær­me over­fla­ten – du kan til og med se dem i dags­lys hvis er rik­tig hel­dig. Grav dis­se ut med hak­ka di og slå kull sam­men med pin­ner for å lage fak­ler.

Fak­ler lar deg ly­se opp mør­ket, som igjen hind­rer fiendt­li­ge mober fra å duk­ke opp rundt deg. Lag fle­re når du først er i gang – 20 bur­de hol­de til å be­gyn­ne med!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.