SØK DEK­NING

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Dag 1 -

Nå be­gyn­ner du kan­skje å mer­ke at nat­ten nær­mer seg. Lag ei lita hyt­te (av jord, stein el­ler tre) for å ha et sted hvor du kan søke ly. Den førs­te nat­ten fore­slår vi at du sper­rer deg selv in­ne, før du set­ter opp et par fak­ler og ven­ter på dag­gry. Mens du ven­ter kan du for ek­sem­pel gra­ve ut et li­te kjel­ler­om­rå­de un­der hyt­ta, el­ler kan­skje be­gyn­ne å lage stein­verk­tøy. Du vil fort høre ekle mober langs ut­si­den av kryp­in­net ditt, men så len­ge du ikke har latt det være noen åp­nin­ger, vil de ikke kun­ne kom­me inn. Når ly­de­ne gir seg, vet du at du har over­levd den førs­te da­gen i Mi­necraft – gra­tu­le­rer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.