VERK­TØY

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Graving -

Fram til nå har vi for det mes­te brukt tre­verk­tøy. Dis­se er let­te å lage, men de gra­ver sak­te og går i styk­ker etter kort tid. Jern­verk­tøy er mye mer ef­fek­ti­ve: De er mer slite­ster­ke, lar deg ar­bei­de ras­ke­re og kan bru­kes for å gra­ve ut så godt som alle mu­li­ge ma­te­ria­ler. Det­te er spe­si­elt vik­tig å hus­ke på når man skal få tak i sjeld­ne mi­ne­ra­ler.

For å få tak i jern må du bru­ke tre­hak­ken din for å få tak i bro­stein, og så bru­ke bro­stein for å lage en stein­hak­ke. Bruk der­et­ter stein­hak­ken for å gra­ve ut jern­årer – dis­se kan du så smel­te (i en ovn) før de kan craf­tes til jern­verk­tøy: hak­ker, spa­der, sverd og øk­ser.

Ved å bru­ke en jern­hak­ke kan du sam­le inn sjeld­ne­re årer, slik som gull og dia­man­ter, og dis­se ma­te­ria­le­ne kan så for­vand­les til enda bed­re verk­tøy. Gull­verk­tøy er ras­ke­re enn jern, men går i styk­ker for­te­re. Dia­mant­verk­tøy er ras­kest og mest slite­ster­ke, men er vans­ke­li­ge å få tak i på grunn av dia­man­ters sjel­den­het. Hold deg til jern, du – i hvert fall i be­gyn­nel­sen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.