SLIK SO­VER DU

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Soving -

Du tren­ger en seng for å sove i Mi­necraft, og da er du pent nødt til å lage en selv ( med mind­re du opp­da­ger en iglo). Det er ikke vel­dig vans­ke­lig – alt du tren­ger er tre plan­ker og tre ull­blok­ker. Sist­nevn­te får du ved å klip­pe el­ler dre­pe en sau ( du får mer for å klip­pe dem). Far­gen på ulla på­vir­ker også far­gen på sen­gen din, men du kan all­tids far­ge den se­ne­re hvis du vil.

Når du har plas­sert sen­gen, er det bare å ven­te til det blir mørkt og så klik­ke på sen­gen. Hvis det er sent nok, vil du hop­pe til køys og be­gyn­ne å sove.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.