HVOR­FOR SOVE?

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Soving -

So­ving gjør en rek­ke nyt­ti­ge ting. Det mest åpen­ba­re er det fak­tum at du hop­per over nat­ten – det­te be­tyr at du slip­per å be­kym­re deg for mober og and­re ekle beist.

For det and­re lar det deg byt­te «spawn»-punkt, slik at det­te er ste­det du vil kom­me til­ba­ke til nes­te gang du dør. Det­te er hen­dig hvis du byg­ger base et styk­ke unna start­po­si­sjo­nen din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.