SKAT­TER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - « Loot » Og Gjenstander -

Du vil fin­ne skat­ter over­alt i Mi­necraft, men stort sett be­fin­ner de seg i be­stem­te om­rå­der i spil­let: for­lat­te gru­ver, temp­ler, lands­byer og herskapshus, for å nev­ne noen. I hver av dis­se kis­te­ne er det en sjan­se for å fin­ne ver­di­ful­le og sjeld­ne ting.

Noen strukturer har all­tid en kis­te på det sam­me ste­det (som for ek­sem­pel i smi­er i lands­byer), mens and­re bygg­verk bare har en viss sjan­se for å ha kis­ter i seg.

Noen skat­ter er begravde og kan bare opp­da­ges ved å føl­ge et skatte­kart el­ler ved å bli venn med en del­fin, men det skal vi nev­ne mer om se­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.